Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τους εγκυρότερους διεθνείς παρόχους δεικτών, υπολογίζει και διαχέει σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 30 δείκτες, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στο τέλος της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο οι μετέχοντες της αγοράς, επαγγελματίες και μη, έχουν στη διάθεσή τους ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τις επενδυτικές τους αποφάσεις αλλά παράλληλα και ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία, μέσω αδειοδότησης, χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης, ETFs και Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. Το φάσμα των δεικτών που καλύπτεται είναι ευρύ και περιλαμβάνει βασικούς καθώς και κλαδικούς δείκτες, δείκτες συνολικής απόδοσης, όπως επίσης δείκτες συνεργασίας που καλύπτουν παράλληλα με την Ελληνική και αγορές του εξωτερικού.

Επιλογή δείκτη

ΓΔ

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 1.264,69 -0,67 -0,05

Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Χ.A. ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1980 με τιμή εκκίνησης τις 100 μονάδες και αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

FTSE

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 3.084,05 6,58 0,21

FTSE/Χ.Α. Large Cap

Ο Δείκτης FTSE/X.A. 20 ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 23 Σεπτέμβριου 1997 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited. Σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των είκοσι (20) μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

FTSEM

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 2.107,82 0,85 0,04

FTSE/Χ.Α. Mid Cap

Ο Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 8 Δεκεμβρίου 1999 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των σαράντα (40) μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ακολουθούν σε κατάταξη τις μετοχές που συνθέτουν τον υφιστάμενο δείκτη FTSE/X.A. 20.

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

FTSEA

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 734,19 1,43 0,20

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Ο FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002 με τιμή εκκίνησης τις 2.000 μονάδες. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited και καταγράφει, σε πραγματικό χρόνο, τη δραστηριότητα όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

FTSEGTI

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 3.776,94 -27,04 -0,71

FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηρ. Plus

Ο Δείκτης FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus έχει σχεδιαστεί με σκοπό την καταγραφή της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς 30 εταιρειών που παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω της παραγωγής από το εξωτερικό. Πρόκειται για δείκτη σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης με βάση την ευρεία διασπορά (free float) των μετοχών της σύνθεσης του, με εφαρμογή ανώτατου ορίου συμμετοχής (capping process) ο υπολογισμός του οποίου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012.

FTSEMSFW

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τιμή
Διαφορά
%

17:25:05 5.442,65 -8,87 -0,16

FTSE/Χ.Α. Θεμελιωδών Μεγεθών

Ο Δείκτης FTSE/Athex Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών ξεκίνησε να υπολογίζεται στις 29 Οκτωβρίου 2012 με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οίκο FTSE International Limited. Σκοπός του δείκτη είναι η καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, των τάσεων των τιμών των μετοχών των είκοσι (20) καλύτερων σε όρους θεμελιωδών αριθμοδεικτών εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων