Εισαγωγή Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Τα Δ.Α.Κ. αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των επίσημων ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές. Ένα Δ.Α.Κ. δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του μέσω της έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη.  Άλλα πλεονεκτήματα των Δ.Α.Κ. αφορούν στα εξής:

  • Διαφάνεια. Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχέει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν στις τιμές των μεριδίων Δ.Α.Κ., στην τιμή του δείκτη που αυτό παρακολουθεί, στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο, στην τιμή iNAV καθώς επίσης και στη σύνθεση του Δ.Α.Κ. ώστε οι επενδυτές να έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα της κατάστασης των επενδύσεών τους.
  • Ρευστότητα. Στην αγορά μεριδίων Δ.Α.Κ. υποχρεωτική είναι η παρουσία ενός τουλάχιστον Ειδικού Διαπραγματευτή, ο οποίος παρέχει ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης (quotes) συνεχώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαπραγμάτευση επί μεριδίων Δ.Α.Κ. και παράλληλα φροντίζοντας για τη συνεχή ύπαρξη ρευστότητας.
  • Αποτελεσματικότητα. Επιτυγχάνεται διασπορά κινδύνου μέσω διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου με μια μόνο κίνηση. Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μερίδια Δ.Α.Κ., τότε με μια μόνο κίνηση πραγματοποιεί διασπορά κινδύνου εφόσον επενδύει έμμεσα στο καλάθι των μετοχών που συνθέτουν τον δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ., επιτυγχάνοντας διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, χωρίς στην πράξη να χρειάζεται να αγοράσει μεμονωμένα την κάθε μετοχή του δείκτη.
  • Ευελιξία. Τα Δ.Α.Κ. διαπραγματεύονται όπως οι μετοχές. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν μερίδια Δ.Α.Κ. μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκμεταλλευόμενοι τις συγκυρίες της αγοράς, με τον ίδιο τρόπο που αγοράζουν ή πωλούν μετοχές.

Tα Δ.Α.Κ. τα οποία είναι διεθνώς γνωστά με την ονομασία  Exchange Traded Funds (ETFs) ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 24 Ιανουαρίου 2008 στην ομώνυμη κατηγορία "Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια" της Αγοράς Αξιών του ΧΑ.

Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες:

Πως λειτουργεί η αγορά ΔΑΚ

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Διαδικασία εισαγωγής

 

 

 

 

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακαλούμε επιλέξτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων