Σύμβουλος ΕΝΑ


Ο Σύμβουλος ΕΝΑ υποστηρίζει την εταιρία κατά τη διαδικασία της ένταξης προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά, αλλά και για όσο διάστημα μετά την ένταξη είναι απαραίτητη η παρουσία του, ανάλογα με την κατηγορία διαπραγμάτευσης.

Έργο του Συμβούλου ΕΝΑ είναι η καθοδήγηση της εταιρίας και η παροχή συμβουλών ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΝΑ.

Το ρόλο του Συμβούλου ΕΝΑ μπορεί να αποκτήσει ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που είναι:

  • Πιστωτικό ίδρυμα
  • Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία αναδοχής
  • Εταιρίαπαροχής χρηματοοικονικών υπηρεσιών
  • Εταιρία Συμβούλων
  • Ελεγκτική Εταιρία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου ΕΝΑ δείτε εδώ ή επικοινωνήστε με την ομάδα Νέων Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων