Χρηματικές Διανομές - Μερίσματα

Τα μερίσματα που έχει διανείμει η εταιρεία από την ίδρυσή της έως σήμερα έχουν ως εξής:
 

Οικον.
Έτος*
Μέρισμα / μτχ. Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος Έναρξη Καταβολής Τρόπος Πληρωμής Παραγραφή*
2022 €0,156477 (€0,14865315 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)

14.06.2023
record date: 15.06

20.06.2023 ATHEXCSD

Πληρωμή από το ΤΠκΔ μετά την παρέλευση 1 έτους

2021 €0,1515 (€0,143925 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) 08.06.2022
record date: 09.06
16.06.2022 ATHEXCSD Πληρωμή από το ΤΠκΔ μετά την παρέλευση 1 έτους
2020 €0,07 (€0,0665 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) 04.06.2021
record date: 07.06
11.06.2021  ATHEXCSD Πληρωμή από το ΤΠκΔ μετά την παρέλευση 1 έτους
2019 €0,07 (€0,0665 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) 04.06.2020
record date: 05.06
11.06.2020 Τράπεζα Πειραιώς (έως την παραγραφή) 31.12.2025
2018 €0,05 (€0,045 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) 05.06.2019
record date: 06.06
12.06.2019 Τράπεζα Πειραιώς (έως την παραγραφή) 31.12.2024
2017 €0,050208 (€0,0426768 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) 05/06/2018
record date: 06/06
12/06/2018 Τράπεζα Πειραιώς (έως την παραγραφή) 31.12.2023
2016 €0,06499 (€0,0552415 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) 30/5/2017
record date: 31/05
6/6/2017 Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2022
2015

€0,1026
(€0,09234 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%)

31/5/2016
record date: 01/06
6/6/2016 Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2021
2014 €0,21
(€0,1890 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%)
26/5/2015
record date: 27/5
3/6/2015 Τράπεζα Πειραιώς 31.12.2020
2012 €0,09
(€0,0675 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 25%)
3/6/2013
record date: 5/6
11/6/2013 Τράπεζα Πειραιώς 31/12/2018
2011 €0,11
(€0,0825 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 25%)
1/6/2012
record date: 6/6
12/6/2012 Τράπεζα Πειραιώς 31/12/2017
2010 €0,15
(€0,1185 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 21%)
25/5/2011
record date: 27/5
2/6/2011 Τράπεζα Πειραιώς 31/12/2016
2009 €0,22
(€0,198 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%)
26/5/2010
record date: 28/5
3/6/2010 Τράπεζα Πειραιώς 31/12/2015
2008 €0,45
(€0,405 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%)
13/5/2009
record date: 15/5
21/5/2009 Τράπεζα Πειραιώς 31/12/2014
2007 €0,75 16/5/2008 26/5/2008 Eurobank Ergasias 31/12/2013
2006 €0,50 11/5/2007 21/5/2007 Έως 31.12.2007 από την Τράπεζα Πειραιώς
Από 1.1.2008 έως 31.12.2012 από την Εταιρεία
31/12/2012
2005 €0,25 10/5/2006 24/5/2006 Έως 16.5.2007 από την Εθνική Τράπεζα
Από 17.5.2007 έως 31.12.2011 από την Εταιρεία
31/12/2011
2004 €0,20 18/5/2005 24/5/2005 Μέσω ΚΑΑ (ΕΧΑΕ)
Από 1.9.2005 έως 31.12.2010 από την Εταιρεία
31/12/2010
2000-2001
(μέρισμα)
€0,18 22/5/2002 21/6/2002 Επιταγή (Alpha Bank) 31/12/2007
2000-2001
(προμέρισμα)
€0,190756
(65 δρχ.)
15/12/2000 8/1/2001 Επιταγή (Alpha Bank) 31/12/2007


* Πατήστε το σύνδεσμο για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Μερίσματα που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και τη λήξη της πενταετίας, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η προθεσμία είναι πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκαν οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Χρηματικές Διανομές - Επιστροφές Κεφαλαίου

Πέραν των μερισμάτων, η εταιρεία έχει προβεί και στις εξής επιστροφές κεφαλαίου:

Οικον. Έτος* Επιστροφή κεφ. / μτχ Ημ/νία αποκοπής δικαιώματος Έναρξη Καταβολής Τρόπος Πληρωμής Παραγραφή*
2021 €0,07 04.08.2021
record date: 05.08.2021
11.08.2021 ATHEXCSD -
2020 €0,09 05.08.2020
record date: 06.08.2020
12.08.2020 Τράπεζα Πειραιώς -
2019 €0,11 05.08.2019
record date: 06.08.2019
12.08.2019 Τράπεζα Πειραιώς -
2018 €0,1506239 06/08/2018
record date: 07/08/2018
10/08/2018 Τράπεζα Πειραιώς -
2017 €0,25997 24/7/2017
Record date 25/7/2017
31/07/2017 Τράπεζα Πειραιώς -
2016 €0,2275 04/7/2016
Record date 05/7/2016
11/07/2016 Τράπεζα Πειραιώς -
2015 €0,11 7/8/2015
Record date 10/8/2015
13/8/2015 Τράπεζα Πειραιώς -
2014 €0,20 16/7/2014
Record date 18/7/2014
24/7/2014 Τράπεζα Πειραιώς -
2013 €0,03 25/9/2013
Record date 27/9/2013
3/10/2013 Τράπεζα Πειραιώς -
2012 €0,08 26/9/2012
Record date 28/9/2012
4/10/2012 Τράπεζα Πειραιώς -
2011 €0,10 28/9/2011
Record date 30/9/2011
6/10/2011 Τράπεζα Πειραιώς -
2010 €0,13 22/9/2010
Record date 24/9/2010
30/9/2010 Τράπεζα Πειραιώς -
2009 €0,15 9/9/2009
Record date 11/9/2009
17/9/2009 Τράπεζα Πειραιώς -
2007 €0,50 2/7/2007 12/7/2007 ΚΑΑ (ΕΧΑΕ) -
2006 €1,25 30/6/2006 10/7/2006 ΚΑΑ (ΕΧΑΕ) -
2005 €2,05 18/5/2005 24/5/2005 ΚΑΑ (ΕΧΑΕ) -

 

* Πατήστε το σύνδεσμο για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Πληρωμή μερισμάτων / Επιστροφών κεφαλαίου

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει α) μερίσματα της Εταιρείας προηγούμενων ετών που δεν έχουν παραγραφεί, ή/και β) τα ποσά για τις επιστροφές κεφαλαίου της Εταιρείας προηγούμενων ετών που τους αναλογούν, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210-3366616, email: ir@athexgroup.gr) για την είσπραξή τους.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων