Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE23J

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Σεπ 2023 2.970 1,82 547 2.978 2.929 136 2.968,75 2.054
21 Σεπ 2023 2.917 0,52 2.214 2.936 2.871 365 2.916,75 1.957
20 Σεπ 2023 2.902 -2,62 1.702 3.010 2.898,75 317 2.902,25 1.867
19 Σεπ 2023 2.980 -2,13 1.570 3.063 2.965 324 2.977,5 2.194
18 Σεπ 2023 3.045 -0,56 1.063 3.099 3.041,25 270 3.048,5 2.154
15 Σεπ 2023 3.062 2,58 1.306 3.068,5 2.983,25 261 3.052,5 2.125
14 Σεπ 2023 2.985 0,69 1.179 2.990 2.933 153 2.981,5 1.877
13 Σεπ 2023 2.964,5 -1,67 1.367 3.020 2.944 236 2.957,25 1.371
12 Σεπ 2023 3.015 -0,31 1.576 3.052,5 2.993,25 198 3.010 990
11 Σεπ 2023 3.024,25 -1,36 1.090 3.139,75 3.015 176 3.017,75 714
8 Σεπ 2023 3.066 1,52 608 3.067 2.996 99 3.062,75 623
7 Σεπ 2023 3.020 -1,95 379 3.082 3.015 59 3.027,75 707
6 Σεπ 2023 3.080 -0,39 108 3.091,25 3.064,75 22 3.088,5 719
5 Σεπ 2023 3.092 0,59 325 3.111 3.049,5 60 3.095 691
4 Σεπ 2023 3.074 -2,69 361 3.157,25 3.070,75 77 3.070,5 541
1 Σεπ 2023 3.159 -1,53 619 3.216 3.159 72 3.166,75 422
31 Αυγ 2023 3.208 -0,33 159 3.239,25 3.206 24 3.204 390
30 Αυγ 2023 3.218,75 0,23 421 3.238,75 3.217 53 3.219,25 388
29 Αυγ 2023 3.211,25 0,02 318 3.236,25 3.211,25 26 3.215,75 279
28 Αυγ 2023 3.210,75 1,90 86 3.210,75 3.187,5 12 3.206,5 112
25 Αυγ 2023 3.151 -0,29 143 3.171,75 3.151 15 3.163,25 85
24 Αυγ 2023 3.160,25 -0,06 6 3.170 3.154,5 6 3.155,25 31
23 Αυγ 2023 3.162,25 -0,37 32 3.191 3.154,5 17 3.157,75 29
22 Αυγ 2023 3.174 1,08 68 3.191 3.170 11 3.175,75 27
21 Αυγ 2023 3.140 2,68 126 3.167,5 3.117,25 10 3.124 24
18 Αυγ 2023 3.058 -1,74 22 3.086,25 3.058 4 3.066 23
17 Αυγ 2023 3.112 0,62 21 3.112 3.105 2 3.111,25 21
16 Αυγ 2023 3.092,75 -0,28 1 3.092,75 3.092,75 1 3.106 20
14 Αυγ 2023 3.101,5 -2,69 60 3.104,75 3.071,25 3 3.095,75 20

FTSE23K

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Σεπ 2023 2.970 2,29 503 2.970 2.917,25 56 2.958 270
21 Σεπ 2023 2.903,5 0,07 336 2.922,25 2.880 42 2.907,25 233
20 Σεπ 2023 2.901,5 -2,31 155 2.998 2.900,25 20 2.895,75 207
19 Σεπ 2023 2.970 -2,30 97 3.049,25 2.970 16 2.972,5 193
18 Σεπ 2023 3.040 -0,33 182 3.087,25 3.040 26 3.040 203
15 Σεπ 2023 3.050 2,66 20 3.055 3.031,75 6 3.051,25 180
14 Σεπ 2023 2.971 0,20 196 2.977 2.928,75 13 2.975,5 163
13 Σεπ 2023 2.965 -1,58 71 2.996,25 2.965 5 2.959 226
12 Σεπ 2023 3.012,5 -2,29 112 3.028,25 2.994,75 8 3.007,25 206
11 Σεπ 2023 3.083,25 2,58 86 3.094 3.083,25 6 3.015,75 146
8 Σεπ 2023 3.005,75 -1,60 42 3.022,75 3.005,75 3 3.056,75 62
7 Σεπ 2023 3.054,75 -1,40 20 3.054,75 3.054,75 1 3.026,25 20

FTSE23L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24I

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων