Αναμετάδοση Πληροφορίας ΧΑ

 

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) παρέχει σε πραγματικό χρόνο χρηματιστηριακή πληροφορία προς τους ATHEX Αναμεταδότες Πληροφορίας (Data Vendors, Subvendors, ATHEX Μέλη), μέσω του υψηλού επιπέδου τεχνολογικής υποδομής του.

Οι ATHEX Αναμεταδότες Πληροφορίας προσφέρουν τεχνικές λύσεις και χρηματιστηριακή πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σε ιδιώτες επενδυτές και επαγγελματίες της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει σύγχρονα κέντρα δεδομένων σε Αθήνα και Λονδίνο, καθώς και δυνατότητες διασύνδεσης & υπηρεσίας φιλοξενίας εξοπλισμού προς τους Αναμεταδότες Πληροφορίας. Με την υποδομή αυτή παρέχονται με αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα χρηματιστηριακής πληροφορίας (Αγοράς Αξιών & Παραγώγων ATHEX, Αγοράς Αξιών ΧΑΚ, FTSE/ATHEX Δείκτες) σε πραγματικό χρόνο. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με τις συναλλαγές, καθώς και επιπρόσθετα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία όπως: Ενδεικτικές τιμές και όγκους συναλλαγών δημοπρασίας, ενδεικτικές τιμές κλεισίματος, αλλά και την πλήρη ροή πληροφορίας εντολών αγοράς και πώλησης.

Οι επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στη χρηματιστηριακή πληροφορία ΧΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους "Αναμεταδότες Πληροφορίας ATHEX", οι οποίοι θα τους παρέχουν τεχνικές λύσεις.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εμπορικούς και τεχνικούς όρους της αναμετάδοσης χρηματιστηριακής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο "Περιοχή των Data Vendors".

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων