Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που είναι κοινό σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι το ποσοστό Κοινωνικής Υπευθυνότητας που επιδεικνύει τόσο η πολιτεία, όσο και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, που ζουν και εργάζονται σε αυτές.

Ενας από τους άξονες, μέσω των οποίων εκφράζεται η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αυτός των επιχειρήσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Το εργασιακό περιβάλλον είναι μια από τις περιοχές που χρήζουν κοινωνικής υπευθυνότητας και στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον πολιτικές ΕΚΕ μπορούν να ασκηθούν σε τομείς όπως το περιβάλλον και η βιώσιμη διαχείρισή του, ο άνθρωπος και η παιδεία.

Στον Όμιλο ΕΧΑΕ πιστεύουμε ότι η ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων μας. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται κανένας μας δε μπορεί να μένει απαθής. Ολοι μας έχουμε την ίδια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Ομιλος μας δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν στην αποδοτικότητά του αλλά και στην παρουσία του ως αναπόσπαστου μέλους του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι.

Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται άμεσα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει εθελοντικό χαρακτήρα δράσεων και αποτελεί στρατηγική επιλογή μας.

Πολιτική ΕΚΕ Ομίλου

Με την εφαρμογή των πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας επιτυγχάνεται η δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης με οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικής δράσης συμπεριλαμβάνει μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στον άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, μέσα από μία σειρά δράσεων οικονομικής υποστήριξης και εθελοντικών πράξεων, αποτελούν τις βασικές «επενδύσεις» του Ομίλου.

Το πλαίσιο των δράσεων που εμείς αναγνωρίζουμε ως σημαντικά και απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη ευρωστία του Ομίλου μας μέσα στην κοινωνία, κινείται στους παρακάτω άξονες:

 • Επένδυση στη γνώση,
 • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας,
 • Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο,
 • Προστασία του περιβάλλοντος,
 • Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • Προσφορά σε ομάδες ανθρώπων κοινωνικά αποκλεισμένες,
 • Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού,
 • Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού και των αξιών του Χρηματιστηρίου.

Πρόγραμμα ΕΚΕ Ομίλου

Ο Ομιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία.

"ανακυκλώνω - σβήνω τα φώτα - σκέφτομαι πριν τυπώσω -  συμμετέχω -  παρέχω - ενισχύω -  προσφέρω -  στηρίζω - ενισχύω - μαθαίνω - εκπαιδεύω -  σχεδιάζω"

 • Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη μείωση της φτώχειας στέκοντας αρωγός στο έργο εθελοντικών οργανισμών που στηρίζουν συνανθρώπους μας,
 • Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος με καθημερινές ενέργειες ανακύκλωσης και υιοθετούμε νέους τρόπους εργασίας μέσα από μία σειρά απλών πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,
 • Προωθούμε και στηρίζουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης & εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές και στελέχη της αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας,
 • Υποστηρίζουμε ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της ΕΚΕ τόσο στο επιχειρηματικό και κοινωνικό σύνολο όσο και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων