Σεμινάρια Επιμόρφωσης

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 18/809/21.2.2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κοινής Απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018), ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια προσφέρει Σεμινάρια Επιμόρφωσης για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών (α1-δ), (στ1) και (στ2).

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
"Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς
(Α1 - Δ)"

 

25 & 26 Σεπτεμβρίου 2023
Εξέταση: 30 Σεπτεμβρίου 2023


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

"Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς
(ΣΤ1/ΣΤ2)"

 

27 & 28 Σεπτεμβρίου 2023
Εξέταση: 30 Σεπτεμβρίου 2023

     

 

 

Πληροφορίες

 

Για συμμετοχή στα διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης, πρέπει να έχει προηγηθεί υποβολή και έγκριση της αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Τράπεζα της Ελλάδας (ανάλογα με την εποπτική αρχή που σας έχει απονείμει το πιστοποιητικό). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των δυο αρχών www.hcmc.gr και www.bankofgreece.gr.

____________________________________________________________________

Για την αξιολόγηση της κατανόησης των σεμιναρίων, μετά την ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υποβάλλονται σε γραπτό τεστ κατανόησης το οποίο περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice), διάρκειας μιας (1) ώρας. Η βάση επιτυχίας είναι το 60% επί του συνόλου των ερωτήσεων.

___________________________________________________________________

Με την επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση περαίωσης.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων