Seminar

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     01, 03, 05 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 19:00 - 21:40
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     25 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     100 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εισαγωγικό
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Τα Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Futures (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης) και Options (Δικαιώματα Προαίρεσης) διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελούν πολύτιμα επενδυτικά εργαλεία για όσους γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν.

Η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω Παραγώγων, αντί των συμβατικών συναλλαγών μέσω μετοχών, έχει αξιόλογα πλεονεκτήματα, όπως:

 • Σημαντικά μικρότερη χρήση κεφαλαίου έναντι μιας αντίστοιχης επενδυτικής θέσης σε μια μετοχή.
 • Άμεση και εύκολη επένδυση σε καλάθι μετοχών (Δείκτη) μεγάλης διασποράς.
 • Δυνατότητα θέσεων «short» που κερδίζουν από την πτώση μιας μετοχής ή ενός Δείκτη.
 • Αποκόμιση κέρδους από την υπερ-απόδοση ή την υπο-απόδοση μιας μετοχής έναντι μιας άλλης ή έναντι ενός Δείκτη.
 • Ασφάλιση έναντι μιας ενδεχόμενης πτώσης μιας μετοχής ή ενός Δείκτη.
 • Επένδυση σε μια μετοχή ή Δείκτη με προκαθορισμένη μέγιστη δυνητική ζημιά.
 • Δυνατότητα βελτίωσης τους σχέσης ρίσκου / απόδοσης μιας επενδυτικής θέσης ή ενός χαρτοφυλακίου.

Το σεμινάριο επιχειρεί μια πρακτική εισαγωγή στα Παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας τους, τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα τους, τους κινδύνους και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους από τον ιδιώτη επενδυτή, είτε σε συνδυασμό με άλλες θέσεις σε μετοχές, είτε ως αποκλειστικό μέσο επένδυσης.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

Απαιτούνται βασικές γνώσεις λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς (δεν απαιτούνται γνώσεις σε παράγωγα προϊόντα).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, επενδυτικούς συμβούλους, στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, φοιτητές οικονομικών σχολών και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τα Παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας επενδυτής ώστε να κάνει τη βέλτιστη δυνατή χρήση των Παραγώγων προϊόντων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της επενδυτικής του στρατηγικής.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας, τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των Παραγώγων προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη επενδυτικά εργαλεία που έχουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου και καλύτερη σχέση ρίσκου/απόδοσης έναντι αντίστοιχων επενδυτικών θέσεων σε μετοχές.
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη στρατηγική Παραγώγων με βάση την άποψή τους για την πορεία μιας μετοχής ή της ευρύτερης αγοράς, αλλά και την επενδυτική τους φιλοσοφία.
Μεθοδολογία

Η παρουσίαση του σεμιναρίου ακολουθεί μια εξαιρετικά πρακτική και χρηστική προσέγγιση, χωρίς σύνθετες θεωρητικές αναλύσεις, επιτρέποντας έτσι την ουσιαστική κατανόηση του θέματος.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Futures σε μετοχές

 • Βασικοί ορισμοί και έννοιες
 • Διαφορές έναντι των συμβατικών θέσεων σε μετοχές
 • Τιμολόγηση και ο ρόλος των Market Makers
 • Θέσεις «short»
 • Χαρακτηριστικά και εκκαθάριση

Index Future στον Δείκτη FTSE/XA Large Cap

 • Επενδύοντας σε Δείκτες - Βασικές έννοιες και πλεονεκτήματα
 • Index Futures - Βασικές έννοιες και πλεονεκτήματα
 • Χαρακτηριστικά και εκκαθάριση

Μόχλευση, μεταβλητότητα και διαχείριση κινδύνου

 • Οι προεκτάσεις, οι κίνδυνοι και η ορθή χρήση της μόχλευσης (leverage)
 • Η έννοια και οι προεκτάσεις της μεταβλητότητας (volatility)
 • Βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς

Options

 • Calls & Puts - Βασικοί ορισμοί και έννοιες
 • Τιμολόγηση / Τεκμαρτή Μεταβλητότητα (Implied Volatility)
 • Βασικές στρατηγικές

Εισηγητής


ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Νίκος Χριστοδουλόπουλος είναι επικεφαλής της Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των χρηματοοικονομικών, 15 εκ των οποίων σε market-making παραγώγων προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διαθέτει εκτενή και πολυετή εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων. Έχει εργαστεί σε διάφορους τραπεζικούς ομίλους σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, είναι κάτοχος MSc in International Securities, Investment & Banking από το ICMA Centre, University of Reading, UK και BA in Accounting & Finance από το University of Essex, UK.  Linkedin


 

 

_______

Contact

For additional inquiries, please do not hesitate to contact the ATHEX Academy either by phone at +30 210 33 66464 or via email at athexacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher