Seminar

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Χρηματιστήριο Αθηνών)Ημερομηνίες διεξαγωγής:     25, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     18 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     100 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Η έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούν σημαντικές νέες επενδύσεις. Εξαιρετικές είναι οι προοπτικές, που δημιουργούνται για χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων μέσα από πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Η τελευταία θα μπορούσε να διαδραματίσει δημιουργικό ρόλο στην ανάπτυξη, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ένας από τους στόχους της χώρας, λοιπόν, για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, η οποία με τη σειρά της θα αποτυπώσει την ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία.

Το σεμινάριο επιχειρεί μια εισαγωγή στις μετοχικές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας τους, τα χαρακτηριστικά τους, την αποτίμηση τους, τα πλεονεκτήματα τους, τους κινδύνους και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους από τον ιδιώτη επενδυτή.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

Δεν απαιτούνται γνώσεις λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, νέα στελέχη τμημάτων μετοχών, φοιτητές οικονομικών σχολών, απόφοιτους διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής και λογιστικής ή και άλλων σχολών και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των μετοχικών αξιών.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην έννοια των μετοχών (θεωρία και πράξη). Θα εξηγηθεί με απλό και κατανοητό τρόπο ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας επενδυτής ώστε να κάνει τη βέλτιστη δυνατή χρήση των μετοχικών αξιών στο πλαίσιο υλοποίησης της επενδυτικής του στρατηγικής. Πρόκειται για μια δράση ενίσχυσης της μετοχικής ιδέας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θεσμό της πλέον διαδεδομένης μορφής λήψης πρωτοβουλίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι: της ανώνυμης εταιρείας.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της οικονομίας,
 • Θα έχουν ενστερνιστεί βασικές έννοιες της Χρηματιστηριακής Αγοράς, το ρόλο της, το ηλεκτρονικό σύστημα, εντολές διαπραγμάτευσης, εταιρικές πράξεις κλπ.
 • Θα γνωρίζουν τον προσδιορισμό / αποτίμηση της αξίας των τίτλων μετοχών μίας εταιρίας,
 • Θα γνωρίζουν τους κυριότερους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων,
 • Θα εισαχθούν στην μορφή ανάλυσης αξιογράφων που ονομάζεται Τεχνική Ανάλυση,
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στην πράξη τα παρόντα επενδυτικά εργαλεία για την επιλογή μετοχών,
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν την καταλληλότερη στρατηγική αγοράς μετοχών και Διαχείρισης προσωπικού Χαρτοφυλακίου.
Μεθοδολογία

Η παρουσίαση του σεμιναρίου ακολουθεί μια πρακτική και χρηστική προσέγγιση, αλλά και μια θεωρητική θωράκιση εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των γνώσεων, επιτρέποντας έτσι την ουσιαστική κατανόηση του θέματος.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Οι βασικές θεματικές ενότητες που καλύπτονται στο σεμινάριο είναι οι παρακάτω:

 • Πως τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας επηρεάζουν την Αγορά Μετοχών, (μακροοικονομία).
 • Τι είναι οι Μετοχές (Ονομαστικές μετοχές, Ανώνυμες μετοχές, Κοινές μετοχές, Προνομιούχες μετοχές).
 • Αποτίμηση Μετοχών, Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, Δικαιώματα (rights), Διάσπαση (split), Σύμπτυξη (Reverse Split),
 • Τι είναι το Χρηματοοικονομικό Σύστημα - Χρηματιστήριο Αθηνών (Δομή και Οργάνωση Αγορών, Οργανωμένη Αγορά Δευτερογενών Αγορών, Διαδικασία και Μηχανισμοί Συναλλαγών, Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης, Εντολές, Ωράριο, Όρια διακύμανσης τιμών, Επενδυτικές Υπηρεσίες, Αγορά μετοχών με πίστωση, Αγοροπωλησία μετοχών),
 • Πώς και γιατί να επενδύσετε σε μετοχές; (Επένδυση για αύξηση κεφαλαίου, Επένδυση για εισόδημα, οικονομικός προγραμματισμός, το χρονικό πλαίσιο της επένδυσης, προσέγγιση του κύκλου ζωής, Εμπειρικοί κανόνες - συμβουλές),
 • Χρήση χρηματιστή για αγορά και πώληση μετοχών. Όλα σχετικά με τους χρηματιστές,
 • Οι κίνδυνοι και τα οφέλη των μετοχών - Απόδοση μετοχών - Κόστος συναλλαγών και επενδύσεων,
 • Θεμελιώδης ανάλυση (εισαγωγή, Επενδυτικοί αριθμοδείκτες, μέρισμα ανά μετοχή & απόδοση μερίσματος, κέρδη ανά μετοχή & αναλογία P/E κλπ),
 • Τεχνική Ανάλυση Μετοχών (Εισαγωγή),
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Εισαγωγή) - Ορισμός Προφίλ Επενδυτή.

Εισηγητής


ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Τραπεζική και Διδακτορικό (PhD) στα Χρηματοοικονομικά. Κατέχει 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των χρηματοοικονομικών. Έχει εργαστεί στην Solidus Χρηματιστηριακή, στην Prelium Χρηματιστηριακή, στην Value Capital Χρηματιστηριακή και την ICAP Hellas SA. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των επενδύσεων, των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, των αναδυόμενων αγορών κεφαλαίων και του financial modeling. Έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και έχει πολλές παρουσίες σε συνέδρια. Είναι πιστοποιημένος σε θέματα Αναλύσεων, Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει εκπονήσει δεκάδες αναλύσεις μετοχών.  Linkedin


 

 

_______

Contact

For additional inquiries, please do not hesitate to contact the ATHEX Academy either by phone at +30 210 33 66464 or via email at athexacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher